แหนมปลา (ตุ้มจิ๋ว) เงินล้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 1

ผู้เขียน

วีระสุทธิ์ โฮสูงเนิน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 100-101

หัวข้อ:

แหนมปลา -- หนองบัวลำภู. อาหารแปรรูป.

บทคัดย่อ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยบง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 1 เพื่อเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยกิจกกรมที่ดำเนินของกลุ่ม คือ การแปรรูปปลา เช่น ปลาส้มตัวปลาตะเพียน ปลาส้มสายเดี่ยว ปลาส้มปลาสวาย ปลาสวายแดดเดี่ยว ปลาขาวสร้อยแดดเดียว นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีการพัฒนาและหาวิธีการแปรรูปปลาใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้แก่ ตุ้มจิ๋ว ซึ่งใช้วัตถุดิบในการทำ คือ เนื้อปลาบด เกลือ น้ำตาล กระเทียม ข้าวสุก และมีขั้นตอนการผลิต ให้นำเนื้อปลาบด นวดผสมกับเครื่องปรุง พักไว้ประมาณ 10 - 20 นาที ก่อนนำมาปั้นเป็นก้อนและบรรจุในภาชนะเพื่อจำหน่าย