ตำข้าวเม่า คลุกมะพร้าว นุ่ม หวาน มัน

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 90-91

หัวข้อ:

ข้าวเม่า. ข้าวเม่า -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

ข้าวเม่า คลุกมะพร้าวเป็นอาหารท้องถิ่นที่นิยมทำกันในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว การทำข้าวเม่าคลุกมะพร้าว จะใช้ข้าวเหนี่ยวใหม่ๆ มาแช่น้ำ เพื่อเลือกเปลือกข้าวที่ลอยน้ำออก จากนั้นนำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปคั่ว โดยใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อให้มีกลิ่นหอม นำข้าวที่คั่วแล้วไปตำเพื่อเอาเปลือกออกจะได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์สะอาดพร้อมนำไปคลุกข้าวเม่า ซึ่งการคลุกข้าวเม่า เริ่มจากเตรียมมะพร้าวที่ไม่แก่จัด ขูดเป็นเส้นคลุกกับน้ำตาลและน้ำเกลือที่ละลายน้ำ จากนั้นนำข้าวเม่าที่ตำไว้แล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะได้ข้าวเม่าที่รสชาตินุ่ม หวานมัน