งาขี้ม้อน: ทางเลือกอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมกาสามในเนื้อสัตว์และไข่สำหรับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน

นภัสสร มนทา

เอกสารที่มา

วารสารเกษตร 33, 3 (ก.ย. 2560) 463-473

หัวข้อ:

งาขี้ม้อน.

บทคัดย่อ

สุขภาพมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลจากตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น การบริโภคอาหารในลักษณะของอาหารเพื่อสุขภาพ (functional food) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง omega-3 ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพโดยการบริโภคสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จากการรายงานข้อดีของกรดไขมันโอเมกา (omega) 3, 6 และ 9 ในด้านการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เป็นอย่างดี omega-3 เป็นกรดไขมันที่ทราบกันดีว่ามักพบในปลาทะเล แต่เมื่อไม่นานมานี้มีนักวิจัยรายงานว่าพบว่าในงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) เป็นแหล่งกรดไขมัน omega-3 ที่มีศักยภาพสูงเช่นกัน โดยเฉพาะเมล็ดงาขี้ม้อนมีการรายงานว่าพบองค์ประกอบของ omega-3 สูง และเมื่อใช้เมล็ดงาขี้ม้อนและกากงาขี้ม้อน ร่วมในอาหารสัตว์ เช่น สุกร และไก่ พบว่าสามารถเพิ่ม omega-3 ในเนื้อสุกร ไก่เนื้อ และไข่ได้ และข้อดีของงาขี้ม้อนยังสามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์ ได้เนื้อที่มีคุณค่าสูงกว่าแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ทดแทนแหล่งโปรตีนอื่นเช่น กากถั่วเหลือง นอกจากนี้เมล็ดงาขี้ม้อนยังมีสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทริปซินต่ำกว่ากากถั่วเหลืองอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีในการนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์