ข้าวหมาก

ผู้เขียน

คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 41, 487 (พ.ย. 2562) 12-15

หัวข้อ:

ข้าว. ข้าว -- การแปรรูป. ข้าวหมาก. ข้าวเหนียว. ข้าวเหนียว -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

“ข้าวหมาก” คือข้าวเหนียวที่ถูกแปรสภาพให้หวาน โดยผ่านขั้นตอนการหมักดอง เป็นกรรมวิธีของคนไทยแต่โบราณ อร่อยและได้สุขภาพ ข้าวหมากโบราณมี 2 รส คือ รสหวานอมเปรี้ยว สรรพคุณบำรุงระบบน้ำในร่างกาย เช่น บำรุงน้ำเลือด และบำรุงน้ำเหลือง รสเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นขับเลือดเสียหรือน้ำเหลืองเสียแทน ข้าวเหนียวสีดำมีประโยชน์มากกว่าข้าวเหนียวสีขาว ข้าวหมากข้าวเหนียวดำ จึงมีสรรพคุณทวีคูณด้วยภูมิปัญญาไทย เชื้อทำข้าวหมาก ปรุงผสมหัวเชื้อด้วยสมุนไพรไทย ขิง ข่า อบเชยเทศ ดีปลี ชะเอม พริกไทย กระเทียม ล้วนมีรสร้อน สรรพคุณขับลม ห้ามรับประทานกับผลไม้รสร้อน เช่น ลำไย ทุเรียน