บัญฑิตแม่โจ้ ปลูกมะม่วง-ฝรั่ง ขายผลสดและแปรรูป สร้างงานทำเงิน ที่นครสวรรค์

ผู้เขียน

พานิชย์ ยศปัญญา

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 687 (ม.ค. 2562) 40-42

หัวข้อ:

มะม่วง -- การแปรรูป. ฝรั่ง -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตดีทุกพื้นที่ การดูแลรักษาไม่ยาก สามารถนำมาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่บ๊วย โดยนำมะม่วงที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปมาปอกเปลือก แล้วแช่น้ำปูนใส เพื่อให้มะม่วงมีความกรอบนำส่วนผสมซึ่งประกอบด้วย บ๊วยดอง 2-3 ช้อนโต๊ะ หัวน้ำตาลหรือดีน้ำตาลจำนวนเล็กน้อย น้ำตาลทรายครึ่งกิโลกรัม เกลือป่น สีผสมอาหารสีเขียวครึ่งช้อนชา ผสมในน้ำต้มสุก จากนั้นนำมะม่วงที่ปอกเปลือกไว้ใส่ลงไป พักไว้ 10 นาที จึงบรรจุใส่ภาชนะ