เค็มบักนัด... อาหารบ้านๆ

ผู้เขียน

พิชญาดา เจริญจิต

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 662 (ม.ค. 2561) 112-113

หัวข้อ:

เค็มบักนัด. เค็มบักนัด -- แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

เค็มบักนัด เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณในการถนอมอาหารของชาวอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี วิธีการทำเค็มบักนัด คือ แล่เนื้อปลา หั่นเป็นชิ้นๆ นำมาคลุกกับเกลือ 1 กิโลกรัมต่อปลาที่หั่นแล้ว 5 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ 1 คืน แล้วนำมาผสมกับสับปะรดที่สับเป็นชิ้นเล็กๆ โดยใช้ทั้งเนื้อและน้ำสับปะรด ผสมกับปลาในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 บรรจุใส่ขวดที่ล้างสะอาด แล้วอัดให้แน่น ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่มืดประมาณ 3 เดือน จึงสามารถนำมาบริโภคได้ เค็มบักนัด จะมีรสเปรี้ยวและหวานเล็กน้อย มีกลิ่นเฉพาะตัว สามารถนำมาปรุงในรูปของอาหารต่างๆ เช่น หลนกับกะทิ ลาบ ผัดกับหน่อไม้ ไข่ตุ๋นเค็มบักนัด