นกปล่อยไทย vs สิงคโปร์

ผู้เขียน

ยศพิชา คชาชีวะ

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 22, 398 (มิ.ย. 2559) 54-55

หัวข้อ:

ลอดช่อง--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

นกปล่อย หรือ ลอดช่องไทย ทำจากแป้งหลัก คือ แป้งข้าวเจ้า ผสมกับแป้งมันสำปะหลัง ทำให้เหนียวและใส ใส่น้ำปูนใส เพื่อปรับค่าความเป็นด่าง ทำให้ขนมมีสีสวย และคงสภาพอยู่ตัวดี ลอดช่องไทยในปัจจุบัน มีการเพิ่มแป้งถั่วเขียวหรือแป้งซ่าหริ่มลงไปด้วย จะทำให้ขนมใส แข็ง แต่ไม่เหนียว และใส่แป้งเท้ายายม่อม หรือแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง ให้มีความนุ่มและเหนียว ซึ่งในบทความมีวิธีการทำและส่วนผสมของลอดช่องไทย และลอดช่องสิงคโปร์บอกไว้อย่างละเอียด