อาหารการกินในทิศทางและเทรนด์สุขภาพของผู้คนยุคใหม่และนับต่อจากนี้

ผู้เขียน

วรรณสม สีสังข์

เอกสารที่มา

ประชาคมวิจัย 23, 138 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 21-25

หัวข้อ:

อาหาร. สุขภาพ.

บทคัดย่อ

ในปี 2018 อาหารหมักดองจำพวกกิมจิ มิโซะ โยเกิร์ต กระเทียมดอง และถั่ว ซึ่งมีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่ดีต่อแบคทีเรียในลำไส้และระบบขับถ่าย ได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้คนรับประทานโปรตีนทางเลือก เช่น เนื้อหลอดแก้ว (In Vitro Meat) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหรือฮีม (Heme) โปรตีนสังเคราะห์จากธาตุเหล็ก หรือใช้โปรตีนจากพืชตระกูลถั่วเพิ่มขึ้น ทิศทางอาหารของปัจจุบันและในอนาคตนั้นต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจำแนกเป็น 5 ประเภท คือ อาหารเฉพาะโรค อาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat) อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับนักกีฬา และอาหารปั่นผสมหรืออาหารทางสายยาง (tube feeding)