กินผิดๆ ทั่วโลก

ผู้เขียน

สันต์ หัตถีรัตน์

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 480 (เม.ย. 2562) 20-23

หัวข้อ:

ทุพโภชนาการ. การบริโภคอาหาร. Malnutrition.

บทคัดย่อ

การกินอาหารไม่เพียงพอ กินมากเกินไปหรือกินอาหารไม่สมดุลกับปริมาณที่ร่างกายต้องการเรียกว่า ภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกมีภาวะทุพโภชนาการเพิ่มสูงขึ้น ภาวะทุพโภชนาการทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าสาเหตุอื่นๆ และเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียชีวิตในเด็ก ประเทศต่างๆจึงรณรงค์ให้ประชาชนกินอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย โดยทารกแรกเกิด ควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน สตรีวัยเจริญพันธุ์และผู้ใหญ่ ควรได้รับอาหารครบทุกหมู่ และควรกินให้พอดี อาหารสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ คือ อาหารประเภทแป้ง โดยเฉพาะธัญพืชที่ไม่ขัดเปลือกออกหมด เช่น ข้าวกล้อง ประมาณร้อยละ 40-50 ของแคลอรี่ต่อวัน อาหารไขมันทุกชนิด ร้อยละ 30-40 ของแคลอรี่ต่อวัน โปรตีนและผัก ผลไม้ ประมาณร้อนละ 20-30 ของแคลอรี่ต่อวัน โดยลดเนื้อแดงและเนื้อปรุงแต่ง เช่น เบคอน แฮม ให้น้อยลง