กล้วยตากบางกระทุ่ม พลังงานแสงอาทิตย์ สินค้าขึ้นทะเบียนจีไอ ผลิตภัณฑ์เด่นของพิษณุโลก

ผู้เขียน

สุจิต เมืองสุข

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 703 (ก.ย. 2562) 57-58

หัวข้อ:

กล้วย. กล้วย -- การแปรรูป. พลังงานแสงอาทิตย์.

บทคัดย่อ

กล้วยตากบางกระทุ่ม ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2558 การผลิตกล้วยตากบางกระทุ่มใช้กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันกล้วยตากบางกระทุ่มมีหลายรสชาติ เช่น กล้วยตากอบน้ำผึ้ง กล้วยตากหมักไวน์ กรรมวิธีการทำกล้วยตากหลังจากปอกเปลือกกล้วยแล้วนำไปตากในโดม 3-4 วัน โดยตากในตอนเช้าและเก็บกล้วยกองรวมกันในตอนเย็น เพื่อให้ความฉ่ำและความหวานของกล้วยรวมกัน จากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อนใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อบนาน 45-60 นาที ก่อนนำบรรจุในภาชนะ