เทรนด์สุขภาพและสุขภาวะที่ดีผลักดันความต้องการน้ำมันปรุงอาหารไขมันต่ำในเอเชียแปซิฟิก

ผู้เขียน

Madhvi Bhosale

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 14, 154 (Jan. 2019) 22-25

หัวข้อ:

น้ำมันปรุงอาหาร. น้ำมันปรุงอาหาร -- แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

การบริโภคน้ำมันปรุงอาหารของทั่วโลก มีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ เช่น ชนิดของพืชน้ำมันที่ปลูก ราคา ต้นทุนการผลิต ภาษีศุลกากร ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อราคาจำหน่ายของน้ำมันปรุงอาหาร ประเทศจีนเป็นผู้บริโภคพืชน้ำมันและน้ำมันปรุงอาหารมากที่สุดในโลก มีการห้ามใช้น้ำมันปรุงอาหารแบบขายส่ง ในประเทศอินเดีย น้ำมันปาล์มมีการใช้มากในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อการบริโภคในอินเดียมีการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนไปเป็นน้ำมันรีไฟน์ที่สกัดด้วยตัวทำละลายแทน นอกจากมีการใช้น้ำมันปรุงอาหารในระดับครัวเรือนแล้ว ปัจจุบันมีการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์นมและไอศกรีม เบเกอรี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมีบทบาทต่อแนวโน้มการบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคน้ำมันปรุงอาหารด้วย