ภาวะโภชนาการ

ผู้เขียน

อุษาพร ภูคัสมาส

เอกสารที่มา

อาหาร 46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 59-62

หัวข้อ:

โภชนาการ--แง่อนามัย--ความปลอดภัย.

บทคัดย่อ

การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ จะนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนและปริมาณถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย ทำให้มีน้ำหนักตัวเหมาะกับส่วนสูงที่ควรเป็นในแต่ละวัย ดังนั้น การรับประทานอาหารให้หลากหลายและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จัดได้ว่าเป็นการเสริมสร้างให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งในบทความได้แนะนำอาหาร 3 เมนู ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ ราดหน้าเบญจพรรณ ผักรวมหรรษา และถั่วแดงทรงเครื่อง