น้ำผึ้ง... ผลผลิตจากธรรมชาติที่ "หวานเป็นยา"

ผู้เขียน

อภิญญา จุฑางกูร

เอกสารที่มา

อาหาร 46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) 29-37

หัวข้อ:

น้ำผึ้ง--แง่โภชนาการ--สรรพคุณทางยา.

บทคัดย่อ

น้ำผึ้งประกอบด้วยฟรุกโตส กลูโคส แร่ธาตุ โปรตีน กรดอะมิโนอิสระ เอนไซม์ วิตามิน และกลุ่มสารโพลีฟีนอลในน้ำผึ้งมีน้ำตาล 95-99 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 17-18 เปอร์เซ็นต์ กรดอินทรีย์ 0.57 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุ 0.02-1.0 เปอร์เซ็นต์ น้ำผึ้งสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 60 สายพันธุ์ ความเป็นกรดน้ำผึ้งมีผลต่อจุลินทรย์ก่อโรค เช่น Bacillus anthracis สาเหตุของโรคแอนแทรกซ์ Corynebacterium diptheriae สาเหตุของโรคคอตีบ สารละลายน้ำผึ้งเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ยับยั้ง Helicobacter pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้ น้ำผึ้งระดับความเข้มข้น 5-10 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรมีผลหยุดการเติบโตของแบคทีเรีย (bacteriostatic) ความเข้มข้น 8-15 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรฆ่าแบคทีเรีย (bactericidal) ส่วนน้ำผึ้งไม่แท้ที่ทำจากสารละลายน้ำตาลที่มีความเข้มข้น 20-30 เปอร์เซ็นต์ สามารถหยุดการเติบโตของแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ น้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถใช้ป้องกันรักษาโรคทางเดินอาหาร โรคทางตา โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเป็นสารที่ใช้เก็บรักษาอาหารเป็นพรีไบโอติกและสามารถต้านอนุมูลอิสระได้