แกมมาออริซานอล สาระสำคัญในข้าว

ผู้เขียน

นิภาพร ชนะคช

เอกสารที่มา

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ 65, 205 (ก.ย. 2560) 26-27

หัวข้อ:

ข้าว -- ความสำคัญ. แกมมาโอริซานอล.

บทคัดย่อ

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาตร์บริการ ได้พัฒนาวิธีทดสอบสารแกมมาออริชานอล ในผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว นอกจากองค์ประกอบหลักของข้าวที่เป็นแป้งแล้วยังมี จมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ด ทั้งสองส่วนนี้รวมกันเรียกว่า รำข้าว แล้นำมาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวซึ่งจัดว่าเป็นน้ำมันพืชที่มีคุณภาพสูง ที่ประกอบด้วยสาระสำคัญเรียกว่า สารแกมมาออริซานอล ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพร่างกาย โดยช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารสู่ร่างกาย เพิ่มระดับไขมันชนิดดีให้แก่ร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดความเครียด กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโต เพิ่มระดับของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ลดการสูญเสียแคลเซียมที่เป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุน ป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด และต้านการหืนของไขมัน