การพัฒนาและการดัดแปรโปรตีนพืชท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารปลอดภัย : โปรตีนมะพร้าว

ผู้เขียน

ปราณี อ่านเปรื่ง, สมฤดี ไทพาณิชย์

เอกสารที่มา

UNISEARCH JOURNAL 4, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2560) 21-27

หัวข้อ:

น้ำมันมะพร้าว. น้ำมันมะพร้าว -- การพัฒนา.

บทคัดย่อ

การพัฒนาและการแปรโปรตีนพืชท้องถิ่น เช่น โปรตีนจากมะพร้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารทดแทนวัตถุปรุงแต่งสังเคราะห์กลุ่มอิมัลชัน เช่น สารโพลีซอร์เบท ซอร์บิแทนเอสเทอร์ ในอุตสาหกรรม หรือเพื่อใช้เสริมปริมาณโปรตีนอาหาร สามารถช่วยลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหารจากการใช้สารเคมีสังเคราะห์ นอกจากนี้ การใช้โปรตีนจากมะพร้าวเป็นวัตถุปรุงแต่งอาหาร จะทำให้ได้สมบัติทางโภชนาการป้องกันโรค และต้านอนุมูลอิสระได้ อีกทั้งช่วยเพิ่มโปรตีนทางเลือกสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่มะพร้าว เพิ่มการใช้ประโยชน์ของผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูปน้ำมันมะพร้าวได้