ปลาสวายไทย ปลาแซลมอน ชนิดไหนมีโอเมก้า ๓ มากกว่ากัน?

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการหมอชาวบ้าน

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 39, 460 (ส.ค. 2560) 24-26

หัวข้อ:

ปลาสวาย. ปลาแซวมอน. กรดไขมันโอเมกา 3. กรดไขมันโอเมกา 3--ข้อมูลเปรียบเทียบ.

บทคัดย่อ

ปลาสวายมีโอเมก้า 3 ครึ่งหนึ่งของปลาแซลมอล โดยทั่วไปปลาไทยมีปริมาณโอเมก้า 3 ประมาณ 0.5 กรัม ต่อ 100 กรัม โดยปลาจะละเม็ดขาว มีโอเมก้า 3 มากที่สุดคือ 0.8 กรัม ต่อ 100 กรัม การกินปลาน้ำจืดและปลาทะเล จะทำให้ได้กรดไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่สร้างเซลล์ของร่างกาย สร้างไอโดซานอยด์ ทำให้เลือดไหล ยับยั้งการอักเสบ กรดไขมันโอเมก้า 6 ทำให้เลือดแข็งตัว ซึ่งร่างกาย ต้องการกรดไขมันโอเมก้า 6 มากกว่า กรดไขมันโอเมก้า 3 ประมาณ 3 : 1 ถึง 5 : 1