พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงวัยที่สูญเสียฟัน

ผู้เขียน

ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์, ดุลยพร ตราชูธรรม และน้ำผึ้ง รุ่งเรือง

เอกสารที่มา

ประชาคมวิจัย 23, 138 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 18-20

หัวข้อ:

เยลลี่พุดดิ้ง. -- ผัก. เยลลี่พุดดิ้ง. -- แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

พุดดิ้ง เป็นขนมหวานที่ให้สารอาหารหลัก ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ให้พลังงานแก่ร่างกาย เป็นอาหารที่มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม มีน้ำเป็นองค์ประกอบ เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวกลืน จึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักเพื่อผู้สูงวัยที่มีสารอาหารครบถ้วน 3 รสชาติ ได้แก่ มันเทศเหลือง ข้าวโพดหวาน และฟักทอง เพื่อเพิ่มปริมาณใยอาหาร วิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ และแคโรทีนอยด์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักพร้อมบริโภค ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการสเตอริไรเซชัน โดยใช้ water spray retort เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลานาน ในพุดดิ้ง 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) มีพลังงานทั้งหมด 120 กิโลแคลอรี มีปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในพุดดิ้งผักแต่ละชนิดค่อนข้างสูง โดยในพุดดิ้งฟักทองพบ Lutein Zeaxanthin และB-carotene พุดดิ้งมันเทศเหลืองและข้าวโพกหวานพบ Lutein และZeaxanthin ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักที่พัฒนาขึ้นนี้ หากมีการนำไปใช้ประโยชน์จะเป็นการช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวได้