ปลาหลด อาหารท้องไร่ท้องนา ชาวอีสาน

ผู้เขียน

พิชญาดา เจริญจิต

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 694 (พ.ค. 2562) 112-113

หัวข้อ:

ปลาหลด . การปรุงอาหาร (ปลา) . ปลา -- สัณฐานวิทยา.

บทคัดย่อ

ปลาหลด เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในสกุลปลากระดูกแข็ง มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย อินเดีย พม่า และเวียดนาม ลำตัวมีรูปร่างแบน ผิวลำตัวด้านบนมีสีเทาและดำ ผิวบริเวณลำตัวและท้องมีสีขาวอมเหลือง อาหารที่นิยมทำจากปลาหลด ได้แก่ แกงปลาหลด ปลาหลดทอดหกรอบ ปลาหลดแดดเดียว และปิ้งปลาหลด โดยในบทความมีวิธีการทำและส่วนผสมในการทำปลาหลดต้มส้มอย่างละเอียดด้วย