นางแล สับปะรดดั้งเดิมของเชียงราย ยังอนุรักษ์พันธุ์ไว้ แปรรูปจำหน่าย ราคาดี

ผู้เขียน

สุจิต เมืองสุข

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 695 (พ.ค. 2562) 52-54

หัวข้อ:

สับปะรด -- พันธู์ภูแล -- เชียงราย. สับปะรด -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

สับปะรดนางแล เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ สีน้ำผึ้ง หวานฉ่ำ กลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูแลบ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แปรรูปสับปะรดเป็นสับปะรดอบแห้ง รวมทั้งคั้นน้ำจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ในการส่งเสริมด้านเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์และด้านการตลาด ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี