เครื่องดื่มจากใบอ่อนข้าวหอมมะลิ วัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ผู้เขียน

ศิริธร ศิริอมรพรรณ

เอกสารที่มา

ประชาคมวิจัย 23, 138 (มี.ค.-เม.ย. 2561) 6-9

หัวข้อ:

ชา -- ข้าวหอมมะลิ. ผลิตภัณฑ์.

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ชาจากใบข้าวอ่อน เป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนของข้าวโดยนำใบข้าวจากต้นอ่อนข้าว(ต้นกล้า)มาผลิตเป็นชา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งใช้ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากสาร 2AP(2-Acetyl-1-Pyrroline) และสารพฤกษเคมีผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวหอมมะลิอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญ คือ คลอโรฟิลล์ มีคุณสมบัติช่วยลดความดัน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ลดการอักเสบ สารในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติช่วยต้านและลดสารอนุมูลอิสระ และกรดฟินอลิกที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเป็นสารช่วยต้านโรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจ