อาหารจากการแก้ไขจีโนม ตอนที่ 1

ผู้เขียน

แก้ว กังสดาลอำไพ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 26, 221 (ก.ค. 2562) 64-66

หัวข้อ:

อาหาร. อาหารตัดแต่งพันธุกรรม.

บทคัดย่อ

อาหารจีเอ็มโอ หรือ อาหารแก้ไขจีโนม เป็นอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งอาหารในลักษณะนี้จะใช้หลักการการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของ DNA ทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไป โดยใช้เทคนิค Crispr ซึ่งสิ่งสำคัญของเทคนิคนี้ คือ จะต้องรู้ตำแหน่งของจีโนมหรือยีนที่ต้องแก้ไข และทำให้โปรตีนต่างๆที่ห่อหุ้ม DNA ของเซลล์สิ่งมีชีวิตหลุดออกก่อน แล้วจึงใช้เอนไซม์ตัดสาย DNA ออก จากนั้นนำชิ้นส่วน DNA ที่เตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการเข้าไปแทนที่ในส่วนที่ตัดออก แล้วเชื่อมต่อชิ้น DNA ใหม่กับส่วนของ DNA เดิมด้วยเอนไซม์ DNA ligase จะได้ DNA สายใหม่ ทำให้การแสดงออกของสิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงอาหารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยังถูกนำมาใช้แก้ไขข้อบกพร่องของการก่อโรคทางพันธุกรรมในมนุษย์ตลอดจนการบำบัดและป้องกันการแพร่กระจายของโรค