"อรุณสวัสดิ์" ผลิตภัณฑ์จากข้าวพร้อมทาน เจาะตลาดมุสลิม ด้วยเครื่องหมายฮาลาล

ผู้เขียน

ดวงกมล, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 22, 402 (ส.ค. 2559) 36-37

หัวข้อ:

ผลิตภัณฑ์ข้าว--มาตรฐานฮาลาล.

บทคัดย่อ

ปี พ.ศ. 2559 ภาครัฐตั้งเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอาหารฮาลาล มีผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปประเภทข้าวพร้อมทานเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมจะมีเพียงข้าวสวยพร้อมทานในรูปแบบของข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวผัดพริกไทยดำ ข้าวผัดแกงเขียวหวาน ข้าวผัดต้มยำ และข้าวเหนียวมูนพร้อมทานภายใต้ชื่อ “อรุณสวัสดิ์” โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลอย่างจริงจังโดยเริ่มที่ประเทศมาเลเซีย เพราะมองว่าเป็นตลาดฮาลาลที่มีกำลังซื้อสูง เป็นโอกาสของสินค้าอาหารฮาลาลของไทยที่จะเข้าไปขยายตลาดในมาเลเซีย ซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก