"ตะเกียบกินได้" จากแป้งข้าวโพด-แป้งถั่วเหลือง

ผู้เขียน

พัชรพร องค์สรณะคมกุล

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 25, 441 (มิ.ย. 2562) 62-63

หัวข้อ:

ตะเกียบ. ตะเกียบ -- แป้งข้าวโพด -- แป้งถั่วเหลือง.

บทคัดย่อ

ตะเกียบชีวภาพรับประทานได้ เป็นผลงานของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตะเกียบรับประทานได้ ทำมาจากแป้งข้าวโพด 57 เปอร์เซ็นต์ แป้งที่เหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ สารทำให้เกิดความชื้น (INS 422) สารทำให้คงตัว (INS 412) และสารป้องกันการจับเป็นก้อน (INS 470(III) ซึ่งสารผสมทั้งหมด ไม่เกินค่ามาตรฐานของ อย. มีกลิ่นเหมือนน้ำเต้าหู้ รสจืด ไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยน ตะเกียบรับประทานได้ สามารถใช้งานในสภาวะปกติได้ 10 นาที ในสภาวะที่มีการแช่หรือจุ่มน้ำร้อนในอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส จะใช้งานได้ประมาณ 3 นาที ตะเกียบรับประทานได้ผลิตด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส และความดันที่แรง 1 บาร์ การเก็บรักษาตะเกียบรับประทานได้ควรหลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดด