น้ำตาลและพลังงาน ในกาแฟซอง ทรีอินวัน

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 24, 198 (ส.ค. 2560) 32-36

หัวข้อ:

กาแฟทรีอินวัน. น้ำตาล.

บทคัดย่อ

กาแฟทรีอินวันเป็นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะสะดวก มีรสชาติอร่อยและราคาไม่แพงมาก มีส่วนประกอบหลักคือ กาแฟ ครีมเทียม และน้ำตาล ซึ่งผสมผสานพร้อมกับวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ ทำให้ได้รสชาติกลมกล่อม เนื่องจากกาแฟประเภทนี้อาจมีปริมาณน้ำตาล ไขมันสูง จึงได้นำตัวอย่างมาทดสอบ 15 ยี่ห้อ จำนวน 18 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และพลังงาน ทั้งนี้มี 7 ยี่ห้อที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะไม่มีฉลากโภชนาการ ผู้บริโภคจึงควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟประเภทนี้ หากบริโภคมากเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน หัวใจ และไขมันในเลือดสูง