สารสกัดและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันจากแหล่งพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร (Botanical Extracts and Functional Food Ingredients)

ผู้เขียน

สุภาภรณ์ เลขวัต

เอกสารที่มา

จดหมายข่าว วว 21, 7 (ก.ค. 2561) 11

หัวข้อ:

อาหารฟังก์ชั่น. สารสกัดจากพืช. Functional foods.

บทคัดย่อ

การสกัดสารสำคัญจากพืชและสมุนไพรใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายร่วมกับการใช้เอนไซม์หรือคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค สารสกัดที่ได้จะนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบผงเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชั่น สารสกัดจากพืชและสมุนไพรได้แก่ หัวหอม ขิง เก็กฮวย อัญชัน กระเจี๊ยบ และเมลอน เป็นสารประกอบทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ คือ เควอร์เซตินจากหัวหอม จินเจอรอลจากขิง แอนโธไซยานินจากอัญชันและกระเจี๊ยบ และเอนไซม์ SOD จากเมลอน สารสกัดจากพืชและสมุนไพรมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโลก เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ ระบบย่อยอาหาร การลดการอักเสบ