บ้านขนมไทยรวมโชครุกช่องทางออนไลน์

ผู้เขียน

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 24, 436 (ม.ค. 2562) 74-75

หัวข้อ:

ขนมไทย. ขนมไทย -- การตลาด.

บทคัดย่อ

ขนมหวานไทย ที่ผลิตด้วยความประณีต ใช้วัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพจากธรรมชาติมีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม เป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยสูตรชาววัง “บ้านขนมไทยรวมโชค” ซึ่งขนมไทยที่ได้รับความนิยม คือ ขนมมงคล 9 อย่าง ประกอบด้วย จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทร์ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ลูกชุบ และขนมชั้น โดยลูกชุบจะผลิตจากถั่วล้วน ไม่ผสมกากมะพร้าว ล้างถั่วให้สะอาด ก่อนบดด้วยมืออย่างละเอียด ผสมกับหัวกะทิแท้ เมื่อปั้นขึ้นรูปแล้วจึงนำไปอบควันเทียน เพื่อให้มีกลิ่นหอม ลูกชุบที่ทำเสร็จสามารถเก็บในที่มีอากาศเย็นได้นานถึง 4-5 วัน