"ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน" กับ "ชมพู่สตรอเบอรี่" สุดยอดชมพู่พันธุ์ใหม่จากไต้หวัน ปลูกที่สวนคุณลี จำหน่ายได้กิโลละ 200 บาท

ผู้เขียน

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 686 (ม.ค. 2562) 14-17

หัวข้อ:

ชมพู่. ชมพู่ -- การตลาด.

บทคัดย่อ

ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม หรือ 3-5 ผลต่อกิโลกรัม ผิวผลมีสีขาวอมชมพูหรือสีชมพูอมแดง เมื่อแก่จัดมีสีชมพูเข้ม ลักษณะของผลเป็นรูประฆังคว่ำ เนื้อหนา รสชาติหวาน กรอบ มีความหวาน ประมาณ 13-15 บริกซ์ ชมพู่พันธุ์สตรอเบอรี่ เมื่อแก่จัดมีสีแดงเลือดนก มีน้ำหนักผลไม่ต่ำกว่า 200 กรัม รสชาติหวาน กรอบ ซึ่งในบทความมีวิธีการผลิตชมพู่นอกฤดูการป้องกันการทำลายจากแมลงศัตรูพืช บอกไว้อย่างละเอียดด้วย