ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นแท้ตามมาตรฐาน JAS

ผู้เขียน

ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นแท้ตามมาตรฐาน JAS

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 146 (May 2018) 34-35

หัวข้อ:

ซอสถั่วเหลือง. -- ญี่ปุ่น. ซอสถั่วเหลือง. -- มาตรฐาน.

บทคัดย่อ

ตามาตรฐาน JAS ; Japanes AgricuHural Standard หรือมาตรฐานการเกษตรของญี่ปุ่น ระบุว่า ซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่น หรือ โชยุ มีหลายประเภท อาทิ โออิคุชิโชยุ (Koikuchi shoyu) ซอสถั่วเหลืองทั่วไป อุซุคุจิโชยุ (Usukuchi shoyu) ซอสถั่วเหลืองชนิดสีอ่อน ทามาริโชยุ (Tamari shoyu) ซอสถั่วเหลืองที่ใช้ข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบในปริมาณต่ำ ซาอิชิโคมิโชยุ (Saishikomi shoyu) ซอสถั่วเหลืองที่ถูกนำกลับมาหมักซ้ำ ชิโรโชยุ (Shiro shoyu) และคิอากิ (kiage) ซอสถั่วเหลืองดิบ โดยซอสถั่วเหลืองแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน ใช้สำหรับอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งซอสถั่วเหลืองดิบหรือคิอาเกะ คือ โชยุที่ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน มีรสชาติและกลิ่นน้อยกว่าปกติ มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและเอนไซม์ที่ทำงานได้คงเหลืออยู่ เป็นประโยชน์ในการปรุงอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ที่หมักด้วยคิอาเกะ 30 นาที สามารถลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของเนื้อ และให้เนื้อสัมผัสที่นุ่ม