เกษตรกรบ้านแม่หลู้ แพร่ พลิกผืนนาปลูกกาแฟโรบัสต้า พืชตัวใหม่ให้ผลผลิตสูง

ผู้เขียน

บุญฤทธิ์ เผือกวัฒนะ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 682 (พ.ย. 2561) 46-49

หัวข้อ:

กาแฟ -- แพร่. กาแฟ -- ผลผลิต.

บทคัดย่อ

กาแฟ (coffee) เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทย ต้นกาแฟในประเทศไทยที่นิยมปลูก มี 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า (Arabica) และสายพันธุ์โรบัสต้า (Robusta) เกษตรกรบ้านแม่หลู้ จังหวัดแพร่ ได้นำกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า จากจังหวัดชุมพร มาปลูกในพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตดี มีลูกดก ก้านยาว ข้อถี่ ผลกาแฟมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี ทั้งในบทความมีรายละเอียดการปลูก การป้องกันโรคและแมลง ด้วย