ฆ่าช้างเอางา

สำนวน ฆ่าช้างเอางา หมายถึง ทำลายสิ่งที่มีค่าสูงเพียงต้องการผลประโยชน์เล็กน้อย ซึ่งไม่คุ้มกัน

งาช้าง คือ สิ่งที่งอกยาวจากขากรรไกรบนของช้าง ทางสัตววิทยาจัดว่าเป็นฟันหน้าหรือฟันตัดคู่นอก งาจะงอกให้เห็นเมื่อช้างมีอายุได้ ๒-๔ ปี ส่วนมากเนื้องาบริเวณโคนงาจะบางมากและเป็นโพรง แล้วค่อย ๆ หนาขึ้นเรื่อย ๆ ไปทางปลายงาจนตันในที่สุด งาช้างบ้านจะยาวกว่างาช้างป่า ทั้งนี้เพราะช้างป่าจะลับงาอยู่เสมอ ถ้างายาวเกินไปจะไม่สะดวกในการหาอาหารและต่อสู้ ส่วนงาของช้างบ้านมักมีตำหนิ เพราะใช้งานมาก

งาช้างเป็นอาวุธประจำตัวที่สำคัญของช้าง แต่คนนิยมนำงาช้างมาใช้ เป็นเครื่องประดับ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสวยงามและเป็นของมีค่า การฆ่าช้าง เพียงเพื่อเอางามาขายเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำลาย ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อแลกกับสิ่งสวยงามเพียงเล็กน้อย และเป็นการทารุณสัตว์ อีกด้วย ในหนังสือโคลงสุภาษิตเขียนไว้ว่า

ฆ่า สัตว์ตัดชีพสู้ทนเข็ญ
ช้าง ใหญ่เนื้อหนังเอ็นห่อนเอื้อ
เอา ทิ้งธรณีเหม็นมุ่งแต่ งานา
งา นิดหนึ่งกว่าเนื้อโฉดช้าน่าแสยง

(นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข)