สีซอให้ควายฟัง

สุภาษิต

สีซอให้ควายฟัง

ความหมาย

การสอนคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้น้อย แต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจฟังทำให้ไม่มีประโยชน์อะไร

ตัวอย่าง

คุณครูสอนแล้วสอนอีกกับนักเรียนที่ไม่ตั้งใจฟัง ก็เหมือนกับสีซอให้ควายฟัง ที่คุณครูต้องเสียเวลาเปล่า

ฉันพยายามจะอธิบายรายละเอียดงานให้เพื่อนฟัง แต่ก็กลับเหมือนสีซอให้ควายฟังเพราะเพื่อนไม่สนใจที่จะฟังเลย