ศิษย์คิดล้างครู

สุภาษิต

ศิษย์คิดล้างครู

ความหมาย

คนที่เนรคุณต่อครูบาอาจารย์

ตัวอย่าง

คุณครูมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่รักมาก แต่สุดท้ายแล้วศิษย์คิดล้างครูก้าวร้าวต่อคุณครูที่คอยช่วยเหลือตนเองมาตลอด

นัทเป็นคนที่เคารพ นับถือต่อครูบาอาจารย์มาก ไม่เคยคิดจะเป็นศิษย์คิดล้างครูเพราะเขารู้ว่ามันเป็นการเนรคุณ