ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง


สุภาษิต

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

ความหมาย

การว่าหรือตำหนิผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ตนเองกลับทำเสียเอง

ตัวอย่าง

สมยศตำหนิเพื่อนว่าไม่ช่วยผู้ใหญ่ยกของ ทั้งที่ตนเองก็ไม่ได้ช่วยอะไร ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

เพื่อนฉันชอบเป็นคนจำพวกว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง วันก่อนห้ามไม่ให้ฉันทิ้งขยะหน้าบ้านแต่ตนเองกลับทิ้งเสียเอง