วัวสันหลังหวะ

สุภาษิต

วัวสันหลังหวะ

ความหมาย

คนที่เคยทำผิดแล้วรู้สึกหวาดระแวงกลัวคนอื่นจะรู้เรื่องของตน

ตัวอย่าง

เวลาที่พูดถึงเรื่องคอรัปชั่น หัวหน้าฉันก็มักจะทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะเพราะเขาเคยโกงบริษัทอื่นมาก่อน

เดชยอมให้ตำรวจตรวจค้นยาเสพติด เขาก็ยอมให้ตรวจค้นโดยไม่ได้ทำตัวสันหลังหวะแต่อย่างใดเพราะเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้ว