ผักชีโรยหน้า


สุภาษิต

ผักชีโรยหน้า

ความหมาย

การกระทำใด ๆ ที่ทำเพื่อให้ผู้อื่นมองว่าเสร็จเรียบร้อยแต่ความเป็นจริงนั้นยังไม่เรียบร้อย

ตัวอย่าง

ลูกน้องรู้ว่าหัวหน้ากำลังจะมา เลยรีบเก็บข้าวของบนโต๊ะทำงานใส่กล่องลังไว้ก่อนเพื่อทำผักชีโรยหน้า เมื่อหัวหน้ามาถึงก็จะเห็นว่าบนโต๊ะทำงานมีความสะอาดเรียบร้อย

นายโอเป็น รปภ. ชอบมีพฤติกรรมผักชีโรยหน้าเมื่อนายจ้างมาตรวจงานก็จะทำตัวเหมือนตัวเองอยู่ดูแลบริษัทเสมอ ทั้งที่ไม่ค่อยอยู่ที่ทำงาน