น้ำลดตอผุด


สุภาษิต

น้ำลดตอผุด

ความหมาย

คนที่ปกปิดความผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีของตัวเอง แต่เมื่อหมดอำนาจหรือตกต่ำลงก็จะทำให้ความผิดหรือสิ่งไม่ดีนั้นถูกเปิดเผยหรือปรากฏขึ้นมา

ตัวอย่าง

ผู้บริหารคนใหม่ เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง ก็จะพยายามเปิดโปงการทุจริตของผู้บริหารคนเก่าทำให้น้ำลดตอผุด ผู้บริหารคนเก่าจึงถูกดำเนินคดี

สมศรีเคยกระทำความผิดในตอนที่เขาเป็นหัวหน้างาน แต่พอเปลี่ยนหัวหน้างานคนใหม่เขาก็โดนตรวจสอบว่าเคยกระทำความผิด ทำให้น้ำลดตอผุด