น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก


สุภาษิต

น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

ความหมาย

การเก็บความไม่พอใจไว้ในใจ แล้วแสดงสีหน้าออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

พนักงานธนาคารโดนลูกค้าโวยวายใส่ เขาก็ต้องทำตัวน้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอกโดยให้บริการลูกค้าเหมือนเดิม ไม่แสดงอาการโมโหออกมา

เวลาที่มีปัญหากับเพื่อนในการทำงานก็จะเถียงกันทุกครั้ง แสดงอาการไม่พอใจต่อกันเพราะต่างคนต่างเก็บอาการแบบน้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอกไม่ได้