นกสองหัว


สุภาษิต

นกสองหัว

ความหมาย

การทำตัวเข้ากับทั้ง 2 ฝ่ายซึ่งไม่เป็นมิตรต่อกัน โดยหวังประโยชน์ส่วนตน

ตัวอย่าง

นารีชอบทำตัวเหมือนนกสองหัว ต่อหน้าทำดีกับเราและต่อว่าอีกฝ่ายแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าอีกฝ่ายก็จะต่อว่าเรา

วรรณารู้ว่าเพื่อนเธอเป็นนกสองหัว เอาความลับของเธอไปเล่าให้คู่อริฟัง