ทำนาบนหลังคน


สุภาษิต

ทำนาบนหลังคน

ความหมาย

การหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเอง โดยเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น

ตัวอย่าง

แม่ค้าในตลาดโดนพวกนายทุนทำนาบนหลังคนขายของได้ในแต่ละวันก็ต้องเอามาจ่ายให้กับพวกนายทุนที่เขากู้เงินมาจึงทำให้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวในแต่ละวัน

ผู้จัดการโกงเงินสวัสดิการของพนักงานในบริษัทเมื่อพนักงานทราบจึงโดนประท้วงว่าผู้จัดการทำนาบนหลังคน