ถ่มน้ำลายรดฟ้า


สุภาษิต

ถ่มน้ำลายรดฟ้า

ความหมาย

การดูหมิ่นคิดร้ายต่อบุคคลที่สูงกว่าตนเอง ซึ่งส่งผลให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน

ตัวอย่าง

มานะเป็นคนที่จงรักภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างมาก ไม่มีทางที่จะประพฤติตัวแบบถ่มน้ำลายรดฟ้า

การที่เราไปด่าว่าร้ายคนที่มีศักดิ์สูงกว่า ก็จะกลายเป็นการถ่มน้ำลายรดฟ้าเสียเปล่าดีไม่ดีอาจทำให้เราเดือดร้อนได้