ฆ้องปากแตก


สุภาษิต

ฆ้องปากแตก

ความหมาย

คนที่เก็บความลับไม่อยู่

ตัวอย่าง

พนักงานใหม่เป็นคนประเภทฆ้องปากแตก ชอบเอาความลับของบริษัทไปพูดกับบริษัทคู่แข่งทำให้บริษัทได้รับความเดือดร้อน

กัวหน้างานเริ่มไม่ไว้ใจลูกน้อง เพราะเป็นคนฆ้องปากแตกเมื่อรู้ความลับอะไรจากเพื่อนร่วมงานก็มักจะชอบเอาไปพูดต่อกัน จนทำให้คนอื่นได้รับความเสียหาย