คมในฝัก


สุภาษิต

คมในฝัก

ความหมาย

คนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่แสดงความรู้ความสามารถนั้นออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลา

ตัวอย่าง

เพื่อนร่วมงานฉันชอบเป็นคนถ่อมตนเหมือนคมในฝัก ไม่ชอบโอ้อวดว่าตัวเองเก่งเรื่องนั้นเก่งเรื่องนี้

พี่ชายของฉันเป็นคนฉลาด มีความสามารถ แต่เขาไม่ชอบแสดงออกเขาชอบทำตัวเป็นคมในฝักเสียมากกว่า