ขี้หมูราขี้หมาแห้ง

สุภาษิต

ขี้หมูราขี้หมาแห้ง

ความหมาย

เรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องไร้ประโยชน์

ตัวอย่าง

ฉันไม่มีเวลามานั่งฟังเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง ที่ต้องมานั่งฟังเธอนินทาคนอื่นอยู่

สองสามีภรรยาทะเลาะกันกับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งอยู่บ่อยครั้ง จนสุดท้ายก็ต้องเลิกกัน