ขมิ้นกับปูน


สุภาษิต

ขมิ้นกับปูน

ความหมาย

คนที่เมื่ออยู่ใกล้กัน อยู่ด้วยกันก็มักจะทะเลาะกัน

ตัวอย่าง

ชายสองพี่น้องเจอกันทีไร เป็นอันต้องทะเลาะกันเหมือนขมิ้นกับปูนตลอด

พนักงานฝ่ายบุคคลกับพนักงานฝ่ายการเงิน เมื่อเข้าประชุมก็เหมือนขมิ้นกับปูนตลอดเพราะชอบเถียงกันไปมาจนทะเลาะกันทุกครั้งที่ประชุมร่วมกัน