กบเลือกนาย


สุภาษิต

กบเลือกนาย

ความหมาย

คนที่ช่างเลือก เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าเรื่อย ๆ

ตัวอย่าง

พนักงานคนหนึ่งชอบทำตัวเป็นกบเลือกนาย ลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะว่าไม่ถูกกับหัวหน้าพอมาอยู่ที่ทำงานใหม่ก็บอกว่าทำงานหนักจนกลับค่ำทุกวัน สุดท้ายก็ต้องลาออกจึงทำให้เขาว่างงาน

เพื่อนฉันชอบเลือกคบกับเพื่อนเฉพาะคนที่มีฐานะ เหมือนกบเลือกนายซึ่งหารู้ไม่ว่าเพื่อนที่เขาคบนั้นล้วนหวังผลประโยชน์จากเขาทั้งนั้น