แผ่นกรองฝุ่นจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวัชญา โอทอง, ภูบดี นุ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ “เเผ่นกรองฝุ่นจากวัสดุธรรมชาติ” มีเเนวคิดมาจากการที่ประเทศไทยมีเเนวโน้มฝุ่นละอองในอากาศมากขึ้น มีทั้งฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ไปถึงขนาด PM 2.5 ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นั้น โดยฝุ่นจะส่งผลให้เกิดอาการภูมิเเพ้ หรือไข้หวัดที่ตามมา รวมถึงส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ มีผลกระทบต่อปอดโดยตรง ซึ่งจะอาจจะไม่มีผลในทันที เเต่หากสะสมในร่างกายไปมากๆ อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ยากต่อการรักษาได้ มนุษย์จึงประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองอากาศให้สะอาดมากขึ้น โดยใช้เเผ่นกรองที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ทางผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่จะสร้างเเผ่นกรองอากาศจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถใช้ทดเเทนวัสดุสังเคราห์นี้ เพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย เเละเป็นการนำวัสดุธรรมชาติเหลือใช้มาให้เป็นประโยชน์

ทางผู้จัดทำจึงได้เลือกวัสดุธรรมชาติคือ ข้าวโพด มะพร้าว เเละปาล์ม โดยเมื่อสร้างเสร็จเเล้วจะนำมาทดสอบประสิทธิเเละนำมาเปรียบเทียบกับเเผ่นกรองอากาศทั่วไป เพื่อสรุปว่าเพียงพอต่อการนำไปใช้จริงหรือไม่