แอปพลิเคชันเที่ยวไปตามใจฉัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ หมูแก้ว, สุนทรี นิลตาติ๊บ, วราภรณ์ ขันวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชัย สิงห์น้อย, สุวิมล สุกันธา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปพลิเคชันเที่ยวไปตามใจฉัน (Travel up 2 me) เป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นแอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจะแสดงข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และแหล่งอ้างอิงข้อมูล แอปพลิเคชันนี้ผู้ใช้ยังสามารถเป็นคนวางแผนและใส่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มได้ด้วยตนเองลงในแอปพลิเคชัน ด้วยการบอกตำแหน่งของสถานที่ (Location base service) แอปพลิเคชันนี้สร้างเพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเดินทางของผู้ใช้งาน ช่วยในการวางแผนและเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ ลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ ทันเวลา ตอบสนองและเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานอย่างมากที่สุด สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet