Crociata On line

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Chakkapun Singto-ngam

  • Siruit Busayapoka

  • Putt Sakdhnagul

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมส์ออนไลน์สวมบทหลายผู้เล่น หรือสามารถเรียกเล่นๆว่าเกมส์ออนไลน์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้านความบันเทิงที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 4 ถึง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2546 2550)และยังมีแนวโน้มที่จะมีผู้เล่นเกมออนไลน์จากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราการเพิ่มพูนแบบทวีคูณ การศึกษาและพัฒนาเกมส์ออนไลน์จากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ การศึกษาและพัฒนาเกมส์ออนไลน์จึงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่น่าสนใจและสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งในหลายๆ ประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์เป็นอย่างมาก กลุ่มผู้ดำเนินโครงงานพบว่าเกมส์ออนไลน์ที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้ยังมีความน่าเบื่อในส่วนของการเก็บค่าประสบการณ์ ที่ใช้เวลานาน ทำให้ผู้เล่นบางส่วนหันไปใช้โปรแกรมช่วยเล่น ซึ่งมีผลให้ผู้เล่นคนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมโดนเอาเปรียบ ปัญหานี้อาจจะมีแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขได้ เช่นการเพิ่มความน่าสนใจและความตื่นเต้นให้กับการต่อสู้ โดยใช้การเคลื่อนไหวตอบโต้ของตัวละครที่สมจริงแบบเกมต่อสู้ โครเชียต้า ออนไลน์ เป็นเกมส์ออนไลน์สวมบทหลายผู้เล่นในรูปแบบเดียวกันกับเกมส์ที่กำลังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้มีกราฟิกแบบสมจริง และเพิ่มความตื่นเต้นในการต่อสู้ด้วยระบบจับคู่การเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับที่ใช้ในเกมต่อสู้