ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือผ่านบลูทูธ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันต์ ศิริงามเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สยาม เจริญเสียง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือผ่านบลูทูธนี้เป็นโครงงานที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เปิด / ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรี่ไฟ / พัดลม โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านความสะดวกสบาย เช่น การนำไปติดตั้งตามห้องพักในโรงแรม ทำผู้ให้เข้าพักไม่ต้องหาว่าสวิตซ์ตัวไหนควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไร การนำไปติดตั้งในอาคารหรือตามทางเดิน ทำให้สามารถเปิดและปิดไฟได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปที่แผงสวิทซ์ อีกทั้งยังเป็นการสะดวกในการตรวจตราอีกด้วย ในการทดลองครั้งนี้ การทำงานของระบบจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในโทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนเทคโนโลยีจาวา และเทคโนโลยีบลูทูธ จากนั้นเรียกใช้งานโปรแกรมโดยการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการจะสั่งงาน จะปรากฏคำสั่งที่สามารถกระทำต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆได้ เปิด ปิด หรี่ ให้เลือกคำสั่งที่ต้องการจากนั้นโทรศัพท์จะส่งคำสั่งไปยังบอร์ดควบคุมให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะถูกแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ อุปกรณ์ที่สั่งงานได้ในรูปแบบดิจิตอล เท่านั้น กล่าวคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปิด และปิด ได้เท่านั้น เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ โทรทัศน์ เป็นต้น อุปกรณ์ประเภทนี้จะถูกควบคุมโดยรีเลย์โดยตรง และอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งคือ อุปกรณ์ที่มีการสั่งงานได้ทั้งดิจิตอลและอนาลอก กล่าวคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเปิด ปิด และหรี่ได้ ยกตัวอย่างเช่น พัดลม หลอดอินเคนเดสเซนต์ อุปกรณ์ประเภทนี้จะถูกต่อผ่านวงจรหรี่ไฟซึ่งมีรีเลย์ควบคุมการทำงานอีกทีหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิดปิด และควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้แปดระดับ