ไซเบอร์เนติก เรฟโวลูชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวัฒน์ ห่วงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวรรณ ศรีนาค

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบัน เกมการ์ดในคอมพิวเตอร์มักจะมีรูปแบบการควบคุมที่ใช้เพียงเมาส์ และคีย์บอร์ด ซึ่งไม่มีความสมจริง ไม่ได้อรรถรสเหมือนกับได้เล่นการ์ดจริงๆ นอกจากนี้เนื้อหาของเกมยังเน้นเพียงเพื่อความสนุกสนาน ขาดการสอดแทรกสาระต่างๆ โครงงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเกมการ์ดออนไลน์แบบหลายผู้เล่น (Multiplayer Online Card Game) ซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่แปลกใหม่ จุดเด่นของเกมอยู่ที่การใช้กล้องเว็บแคมมาร่วมใช้ในการเล่นเกม เป็นการผสมผสานกับแนวคิด Augmented Reality เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งความจริงและเกมเข้าด้วยกันทำให้เกิดจินตนาการ และความสมจริง ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เล่น โดยรูปแบบของเกมถูกออกแบบให้มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระ และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดเป็นหลัก นอกจากนี้รูปแบบการเล่นยังเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551